skip to Main Content
Dự án năng lượng mặt trời Phan Thiết
Dự án năng lượng mặt trời Phan Thiết
Hồng_PhanThiet_1
Hồng_PhanThiet_3

Công trình lắp đặt 3,6kWp hỗn hợp ( Hòa lưới và lưu trữ khi cúp điện)

– Hình ảnh dưới đây là 1 công trình nhà phố của khách hàng ngay tại thành phố biển Phan Thiết đã được ETI SOLAR hỗ trợ ngay từ khi bắt đầu xây dựng.
– Hệ thống bao gồm 12 tấm pin thương hiệu JA loại 300w hiệu suất cao + 1 hybrid Inverter 6kW (hòa lưới trực tiếp và sử dụng backup 9kWh cho các tải ưu tiên khi bị cúp điện lưới),

Back To Top
Search